Bước 1: NHẬP THÔNG TIN
  Kích hoạt bộ sách nói  Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin của bạn vào ô dưới đây.


  Bước 2: Kích hoạt MÃ CODE
  Kích hoạt bộ sách


  Là mã số kích hoạt bạn nhận được, ví dụ: MSKH2BC678
  Lưu ý:
  + Mỗi mã kích hoạt chỉ được kích hoạt được cho duy nhất cho 1 số điện thoại.
  + Một số điện thoại có thể kích hoạt được cho nhiều mã tương ứng với nhiều bộ sách bạn đã đăng ký mua trước đó.
  + Khi kích hoạt thành công, tất cả các đầu sách trong bộ sách bạn đã mua sẽ được kích hoạt ngay lập tức.
  + Bạn có thể xem toàn bộ các sách kích hoạt tại menu "Sách của tôi".


  .
  .
  .
  .